Het afschaffen van de VAR lijkt grote gevolgen te gaan krijgen voor de intermediair die diensten verleent aan zzp’ers en opdrachtgevers. Belangrijk daarbij is dat er twee vormen van dienstverlening onderscheiden kunnen worden.

http://bit.ly/1CIFftZ