Transitievergoeding

Wat is een transitievergoeding?

Ontslagvergoeding heet nu transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 is het tweede gedeelte van de Wet werk en zekerheid geïmplementeerd. Een van de wetswijzigingen in de tweede fase had betrekking op de ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding zoals we die voorheen kenden, heet sinds 1 juli 2015 namelijk ‘transitievergoeding’. Op het moment dat je als werkgever een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is geweest, dan heeft deze recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren én van de leeftijd van de medewerker.

< 10 jaar of >10jaar

Is een medewerker minder dan 10 jaar in dienst geweest, dan betaal je bij ontslag een transitievergoeding van een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar. Een snelle berekening leert dat een 35-jarige werkgever met een bruto maandsalaris van €3.500,-, recht heeft op een vergoeding van € 12.600,-, mits het dienstverband eindigt via het UWV, door de kantonrechter of middels wederzijds goedvinden.

Is de medewerker tien jaar of langer in dienst? Dan betaal je als werkgever een transitievergoeding van een half maandsalaris per dienstjaar. Als we hetzelfde voorbeeld nemen als hierboven en er een dienstverband van 15 jaar van maken, dan betaal je vanaf 1 juli 2015 € 22.050,- voor het ontslag van die medewerker.

 

Transitievergoeding voor 50+

Naast het aantal jaren dienstverband, speelt ook de leeftijd van de medewerker een rol. Vijftigplussers die minimaal 10 jaar in dienst zijn, krijgen een transitievergoeding van één maand over de jaren die zij na hun 50e hebben gewerkt. Voor alle jaren die zij voor hun 50e hebben gewerkt, geldt de reguliere berekening. Dit geldt alleen voor werkgevers die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben.

 

Het maximum bedrag van de transitievergoeding is € 75.000,-, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Er kan een betalingsregeling worden getroffen voor de transitievergoeding.

Werkgevers met tijdelijke krachten de dupe

Met name werkgevers die veel tijdelijke krachten in dienst hebben, zoals bijvoorbeeld de recreatiebranche en de bouw, krijgen te maken met een zeer hoge kostenpost door de wetgeving. Tijdelijke krachten hebben bij een onvrijwillige beëindiging van hun contract namelijk recht op een veel hogere vergoeding dan bij de oude wetgeving.

 

De oplossing: Payroll Professionals

Payroll Professionals biedt uitkomst. Met een payroll constructie kun je als werkgever flexibel personeel blijven inzetten, zonder bang te hoeven zijn voor een transitievergoeding op het moment dat je een medewerker niet meer wilt of kunt inzetten.

Jouw personeel komt (wettelijk gezien) op de loonlijst van Payroll Professionals en daarmee worden wij de juridische werkgever van jouw personeel. Op die manier kun je profiteren van maximale flexibiliteit van tijdelijke medewerkers en hoef je je niet druk te maken om de transitievergoedingen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een payroll constructie bij Payroll Professionals? Neem dan contact met ons op via 050 528 18 16.

Zet flexibel personeel in en betaal geen dure transitievergoeding. Schakel Payroll Professionals in!