Payroll Professionals verzorgt je werknemersverzekeringen!

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het wel en wee van je medewerkers. Zo heb je diverse plichten op het gebied van salaris en ARBO-wetgeving, maar ook op het gebied van verzekeringen. Op het moment dat je personeel in dienst neemt, betaal je als werkgever sociale lasten en ben je verplicht werknemersverzekeringen af te sluiten. Maak je gebruik van payroll dan ligt dit anders.

Sociale lasten werkgever

Schakel je Payroll Professionals, dan hevel je het juridisch werkgeverschap aan ons over. Dat betekent dat je als ondernemer niet meer zelf verantwoordelijk bent voor werknemersverzekeringen; die verantwoordelijkheid nemen wij namelijk van je over.

Naast dat payroll jou veel administratieve handelingen scheelt, weet je bovendien zeker dat de werknemersverzekeringen voor je personeel goed geregeld zijn. Wordt een medewerker onverhoopt ziek of arbeidsongeschikt? Payroll Professionals betaalt het loon van de desbetreffende medewerker door en start eventueel een re-integratietraject, terwijl jij snel op zoek kunt naar een nieuwe medewerker. Dat scheelt je veel tijd én geld. Weten wat de kostprijs is van een medewerker in een payroll constructie? We schreven er een blog over.

Payroll Professionals draagt alle mogelijke lasten voor de werkgever, zowel de wettelijk verplichte sociale lasten als de niet-wettelijk verplichte:

  • Ziektewet (ZW)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Pensioen
  • Ziektekostenverzekering (particulier geregeld, niet vanuit UWV)