Kosten payrolling

Als werkgever is het personeelsbestand je grootste kostenpost. Niet zelden worden wij als payroll bedrijf geconfronteerd met het misverstand dat payroll duur is. Wil je als ondernemer een goed beeld krijgen van de kostprijs van personeel, dan is het van belang dat je alle elementen meeneemt waar je als werkgever mee in aanraking komt.

Klik hieronder voor een kostprijsberekening en een voorbeeld van de werkelijke kosten op het moment dat je als ondernemer iemand in dienst neemt. Meer lezen over de kostprijs van een medewerker? We schreven er een blog over.

Kostprijs medewerker

 • Uurloon
 • Reserveringen
  • Vakantiedagen
  • Feestdagen
  • Kort verzuim / Bijzonder verlof
  • Wachtdagcompensatie
 • Vakantiegeld
 • Werkgeverslasten (CAO)
  • Pensioen
  • Sociaal fonds
  • Scholing
 • Werkgeverslasten
  • Premie sectorfonds
  • Basispremie WAO/WIA
  • Gedifferentieerde premie Whk
  • Ziektekosten Verzekeringswet
  • WW-premie
  • Eigen risicodrager ziektewet
  • ARBO-dienstverlening
Voorbeeld kosten payrolling

Een medewerker verdient een bruto uurloon van €10,-. Door een zogeheten ‘factor’ van 1,58 aan te houden en dit te vermenigvuldigen met het bruto uurloon, bereken je de daadwerkelijke kosten per uur voor de werkgever. Daarin zijn bovenstaande kostprijselementen meegenomen en in dit geval is het werkelijke uurloon €15,80.

De werkgever loopt vervolgens het risico dat zijn medewerker ziek wordt of zelfs arbeidsongeschikt raakt. Op het moment dat zoiets gebeurt, word je als werkgever geconfronteerd met dubbele kosten. Je bent verplicht de zieke medewerker door te betalen en bovendien moet je vervangend personeel zoeken.

Payroll Professionals biedt scherpe tarieven voor zowel werkgevers als ZZP’ers. Op die manier mijd je voor een klein bedrag de welbekende werkgeversrisico’s.

Ook nemen we de personeelsadministratie van je over en zorgen we, in het geval van een zieke medewerker, voor verzuiminterventie en het contact met het UWV.

Kortom: payroll is de voordeligste manier om het beste personeel aan het werk te hebben.