Verzuimprotocol

Wat moet u doen bij verzuim

Ziek zijn is voor niemand leuk. Echter iedereen, zowel werknemer als werkgever, dient zich te houden aan de regels die zijn opgesteld in de Arbo-wet. In onderstaande tekst kunt u lezen welke regels belangrijk zijn als het gaat om ziekteverzuim en de meldingen hierover.

De volgende stappen moet u volgen indien u ziek bent en dus niet kunt werken:

Stap 1:

U belt minimaal 1 uur voordat u met uw werk begint met uw direct leidinggevende van bedrijf waar u werkt.

Stap 2 :

U belt ons kantoor tussen 8.00 uur en 09.00 uur ‘s ochtends op telefoonnummer 050 – 528 18 16. Wij willen graag weten hoe het met u gaat. Daarom zullen wij u een aantal vragen stellen . Deze vragen stellen wij uiteraard met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zodat wat u ons vertelt vertrouwelijk blijft. Wij verwachten dat u zelf belt om de ziekmelding door te geven. Mocht iemand anders de ziekmelding voor u doorgeven kunnen wij deze ziekmelding niet in behandeling nemen, tenzij daarvoor goede redenen zijn.

Tijdens uw ziekte zijn de volgende zaken van belang:

Stap 3:

Wij zullen uw ziekmelding bespreken met onze verzuimmanager. De verzuimmanager zal dan contact met u met u opnemen om het volgende met u te bespreken:

● of een bezoek aan een arts nodig is.

● of een bezoek aan een specialist nodig is.

● wat u wel en niet mag doen tijdens uw ziekte.

Het is noodzakelijk dat u tijdens uw ziekte binnen kantooruren (tussen 08:00 en 17:00) bereikbaar bent. Onze verzuimmanager kan tussen deze tijden contact met u opnemen in de periode dat u ziek bent. Als u op een ander adres verblijft dan uw huisadres, dient u dit ook door te geven aan de verzuimmanager.

Ons ziekteverzuimbeleid is goed georganiseerd, waardoor u altijd kunt rekenen op een optimale begeleiding bij uw ziekte. Ziek zijn is zoals gezegd voor niemand leuk en iedereen wil graag snel en waar nodig onder deskundige begeleiding herstellen. Wachtlijstbemiddeling en een snelle doorverwijzing naar een specialist zijn dan ook voor u waarschijnlijk belangrijke opties. Indien onze verzuimmanager een bezoek aan onze bedrijfsarts nodig acht, zullen wij een bedrijfsarts bij u uit de buurt regelen. Dit om lange reistijden te voorkomen. De spreekuren van de bedrijfsarts zijn overigens verplicht. Bij het niet verschijnen op een spreekuur van de bedrijfsarts worden deze kosten bij u in rekening gebracht. Na het spreekuur bij de bedrijfsarts wordt er een (bijstelling) plan van aanpak opgesteld.

Payroll Professionals verwacht dat u zich houdt aan de gemaakte afspraken en de regels die hier genoemd worden.

Geen of een te late ziekmelding kan gevolgen hebben op de hoogte van uw ziektewetuitkering. Payroll Professionals en het UWV hanteren de wettelijke regels. Een te late ziekmelding kan een sanctie tot gevolg hebben. Zorg er dus voor dat u de regels omtrent ziekteverzuim goed doorleest zodat u niet voor vervelende verassingen komt te staan.

Wanneer u ziek bent mag u op vakantie gaan mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

– Uw vakantie mag uw herstel en/of re-integratie niet in de weg staan.

– U dient zich ook tijdens uw vakantie onveranderd te houden aan de gemaakte afspraken in uw (bijgestelde) plan van aanpak.

– U heeft uw vakantie en verblijfadres tijdig aan onze verzuimmanager doorgegeven.

Geef in ieder geval uiterlijk 2 weken voor vertrek uw vakantieplannen door. De verzuimmanager zal in overleg met de bedrijfsarts kijken of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Gaat u op vakantie en geeft u dit niet of te laat aan Payroll Professionals door? Dan heeft dit gevolgen op de hoogte en/ of duur van uw ziektewetuitkering.

Hopelijk bent u mede door onze begeleiding snel weer hersteld. Ga in dit geval verder naar stap 4.

Stap 4 :

Indien u bent hersteld zodat u weer kunt werken belt u minimaal 1 dag voordat u normaal gesproken met uw werk zou beginnen met uw directe leidinggevende van het bedrijf waar u werkt.

Stap 5:

U geeft uw herstelmelding aan ons door zodra u weer aan het werk bent zodat wij ook in ons systeem kunnen verwerken dat u weer beter bent. U wilt natuurlijk niet onnodig als ziek zijnde staan geregistreerd. Telefoonnummer: 050 – 528 18 16