Verzuimprotocol

Wat moet u doen bij verzuim

Iedereen, zowel werknemer als werkgever, dient zich te houden aan de regels die zijn opgesteld in de Arbo-wet. In onderstaande tekst kunt u lezen welke regels belangrijk zijn als het gaat om ziekteverzuim en de meldingen hierover.

De volgende stappen moet u volgen indien u ziek bent en dus niet kunt werken:

Stap 1:

U belt minimaal 1 uur voordat u met uw werk begint met uw direct leidinggevende van bedrijf waar u werkt.

Stap 2 :

U belt tussen 08.30 uur en 09.00 uur met ons kantoor telefoonnummer.: 050 – 528 18 16. Wij zullen u een aantal vragen stellen en deze met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens opnemen in ons systeem. Hoe verder?

Stap 3:

Wij zullen uw ziekmelding bespreken met onze verzuimmanager. Deze zal vervolgens dit met u bespreken. Hierdoor kan de verzuimmanager vaststellen:

  • of een bezoek aan een arts nodig is.
  • of een bezoek aan een specialist nodig is.
  • wat mag u wel en niet doen tijdens uw ziekte.

Ons ziekteverzuimbeleid is strak georganiseerd, waardoor u altijd kunt rekenen op een optimale begeleiding bij uw ziekte. Ziek zijn is voor niemand leuk en iedereen wil graag snel en waar nodig onder deskundige begeleiding herstellen. Wachtlijstbemiddeling en een snelle doorverwijzing naar een specialist zijn ook voor u belangrijke opties. Indien onze verzuimmanager een bezoek aan onze bedrijfsarts nodig acht, zullen wij een bedrijfsarts bij u uit de buurt regelen, dit om lange reistijden te voorkomen. De spreekuren van de bedrijfsarts zijn verplicht.

U bent weer beter.

Stap 4 :

Indien u hersteld bent en weer kunt werken, belt u 1 dag van tevoren weer met uw direct leidinggevende van het bedrijf waar u werkt.

Stap 5:

U geeft uw herstelmelding aan ons door (telefoonnummer.: 050 – 528 18 16)