Branches

Elke branche kent z’n specifieke regelgeving als het om werknemersbelangen gaat. Voor jou als ondernemer, personeelsfunctionaris of uitzend-specialist is het handig om terug te kunnen vallen op een ervaren partner met actuele kennis. Een echte payroll professional, waar je altijd terecht kunt met vragen over loon, contracten en andere specifieke vragen op het gebied van contract en salaris. En, een partner die alle risico’s op zich neemt…
  • Salaris altijd op tijd
  • Altijd flexibel met werknemers
  • Aanzienlijk minder administratie
  • Alleen gewerkte uren betalen
  • Minder administratiekosten
  • Geen arbeidsrechtelijke risisco’s
  • Goed voor jouw liquiditeit