Een bedrijf dat failliet gaat, daar wordt niemand blij van. De oorzaak van een faillissement kan verschillen, maar één ding is zeker: het desbetreffende bedrijf kan niet meer voldoen aan de betalingsverplichtingen. Dat is vervelend voor leveranciers, maar ook en voornamelijk voor het personeel van het failliete bedrijf. Het is immers nog maar de vraag of jij als werknemer je salaris nog (op tijd en correct) ontvangt…

Curator & payroll

Op het moment dat een bedrijf failliet gaat wordt er een curator aangesteld. De curator streeft ernaar om het vermogen van de schuldenaar zoveel mogelijk om te zetten naar geld. Daarmee kunnen immers de salarissen en de crediteuren betaald worden. Dergelijk vermogen kan bijvoorbeeld zitten in onroerend goed, grond of in voorraad.

Het kan ook zijn dat de curator na de faillissementsverklaring besluit dat het bedrijf (in afgeslankte vorm) door kan blijven draaien. Dit noemt men ook wel een doorstart. Een doorstart is erop gericht om het bedrijf weer winstgevend te maken.

Payroll bij doorstart

Om een bedrijf weer winstgevend te maken, heb je personeel nodig. Om medewerkers te behouden én te kunnen blijven betalen, maken curatoren bij een doorstart steeds vaker gebruik van de diensten van een payroll bedrijf. Het bedrijf heeft immers personeel nodig om door te kunnen blijven draaien en een succes te maken van de doorstart. Een curator is doorgaans veel tijd kwijt met personeelszaken, terwijl hij/zij al onder hoge tijdsdruk werkt. Alles moet snel en correct geregeld worden. Administratieve rompslomp van personeelszaken zijn tijdrovende bezigheden.
Payrolling biedt in zo’n geval uitkomst voor de curator. Door een payroll bedrijf in te zetten hoeft de curator zich namelijk niet bezig te houden met salarisbetalingen, arbeidscontracten, loonbelastingen, toeslagen, urenadministratie van medewerkers enzovoort. Het payroll bedrijf neemt immers het juridisch werkgeverschap over en is daarmee verantwoordelijk voor dergelijke personeelszaken.

Voordeel voor medewerkers

Op het moment dat een payroll bedrijf als Payroll Professionals wordt ingeschakeld door een curator, weten ook de medewerkers zeker dat zij goed en correct worden behandeld. Zo wordt het salaris op tijd en correct betaald, zijn de verzekeringen gewaarborgd en loopt ook de opbouw van het pensioen gewoon door. En is het personeel tevreden, dan zal ook de doorstart een groter succes zijn. Tevreden medewerkers zijn immers gemotiveerder en werken harder.

Dreigt uw bedrijf failliet te gaan of is het al failliet en is het toch nog mogelijk om een doorstart te maken? Dan gaat u door een zware en stressvolle tijd. Neem eens contact op met Payroll Professionals. Wij zorgen goed voor uw personeel, zodat u zich met een gerust hart kunt richten op de doorstart van uw bedrijf. Een geruststellende gedachte!

Curator-payroll