Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten. Dat de medewerkers in een organisatie allesbepalend zijn voor de mate waarin je klanten tevreden zijn, is geen hogere wiskunde. Als de baliemedewerker je gasten zonder veel enthousiasme met een knik verwijst naar het trappenhuis achter hem en zich vervolgens met een ongeïnteresseerde blik weer op zijn bezigheden stort, dan heeft dat nogal wat effect op de klantbeleving; dat snappen we allemaal. Toch blijken flexwerkers structureel achter gesteld te worden op hun collega’s met vaste contracten. En nee, dat komt het geluk van de flexwerker niet ten goede.

Flexwerkers, net echte collega’s

Flexibele arbeid is belangrijker dan ooit. In een steeds veranderende wereld, waarin je móet inspringen op ontwikkelingen in de markt, is een flexibel personeelsbestand in bepaalde sectoren van levensbelang. Toch worden door veel HR-afdelingen alleen de vaste medewerkers tot de ‘echte’ medewerkers gerekend. Payroll medewerkers, zzp’ers, uitzendkrachten: het hoort er allemaal niet écht bij, waardoor flexwerkers zaken als personeelsfeesten, worden ze matig tot niet beoordeeld op hun functioneren en worden ze in bepaalde zaken die spelen binnen het bedrijf domweg niet betrokken. Als flexwerker krijg je dan niet bepaald een warm gevoel van binnen en dat kan zich uiten in onverschilligheid naar de organisatie toe. Immers: als de organisatie jou niet voor ‘vol’ of ‘echt’ aanziet, waarom zou jij de organisatie dan andersom wel serieus moeten nemen?

Aantal flexwerkers groeit

Een vreemde houding, als je bedenkt dat er de komende jaren meer en meer flexwerkers komen. Dat aantal is enerzijds natuurlijk tot stand gekomen door de (nasleep) van de economische crisis, waarbij werklozen zich noodzakelijkerwijs inschreven bij de KvK of een uitzendbureau. Toch blijft het aantal flexwerkers ook tegenwoordig groeien, ook en juist nu de economie weer aantrekt. Dat blijkt ook uit cijfers van onderzoeksinstituut TNO en het CBS. Het percentage flexwerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren gestegen naar 22 procent, tegen 15 procent van de markt tien jaar geleden.

Flexibele schil sleutel tot succes

Flexwerken is in eerste instantie natuurlijk voornamelijk een antwoord op de vraag uit de markt. Doordat de ontwikkelingen in de markt zo vreselijk snel gaan, is de behoefte aan arbeid wisselend. Bedrijven moeten flexibel kunnen zijn en snel schakelen. Een flexibele schil vormt voor veel bedrijven het stukje ademruimte, dat ze nodig hebben om te kunnen groeien. Daarnaast brengen flexibele krachten een andere dynamiek met zich mee. Doordat ze niet zijn vastgeroest in bestaande ideeën en overtuigingen, kijken ze op een andere en frisse manier aan tegen de processen binnen een organisatie. Ook brengen flexwerkers in veel gevallen veel energie met zich mee, doordat ze worden aangetrokken voor bijvoorbeeld een tijdelijke klus, of omdat ze na een lange tijd niets te hebben gedaan weer aan het werk kunnen. Flexwerkers zorgen daarmee voor een frisse wind door het bedrijf en dat legt de meeste organisaties dan ook geen windeieren.

Goed werkgeverschap = liefde en aandacht voor flex

Dat bedrijven zuinig mogen zijn op hun flexwerkers moge duidelijk zijn. Daarom een aantal tips voor organisaties met een flexibele schil:

  • Maak geen onderscheid tussen een flexmedewerker of een vaste medewerker. Nodig de flexwerker uit voor personeelsfeestjes en –uitjes.
  • Vraag om de mening en ideeën van de flexwerker. Die kunnen zeer verfrissend zijn en jouw organisatie verder helpen.
  • Investeer in je flexmedewerker. Ook zij kunnen zich verder ontwikkelen en ontplooien en daardoor een betere bijdrage leveren aan je organisatie. Daarmee gaat niet alleen de kwaliteit van het werk omhoog, maar kun je ook meer commitment van de flexwerker verwachten, doordat hij/zij zich serieus genomen voelt.
  • Vermijd onzekerheden. Als je weet dat je de komende twee, vijf of twaalf maanden nog wel werk hebt voor de flexwerker, vertel dit dan ook. Dat neemt onzekerheden weg, waardoor de flexwerker zich vrijer en zekerder voelt in het werk.
  • Geef de flexwerker verantwoordelijkheden en vertrouwen. Zo raken ze meer betrokken bij het werk en de organisatie waarvoor ze werken.

Wil je weten hoe je de flexibele schil van jouw organisatie beter kunt inrichten en beheersen? Neem contact op met Payroll Professionals. We hebben jarenlange ervaring en kunnen je dan ook van een gedegen advies voorzien!