15 mei 2015 – Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vier besluiten gepubliceerd die een aantal details regelen van het deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) dat per 1 juli 2015 van kracht wordt.  http://bit.ly/1IGJYDl