De Eerste Kamer stemt vandaag over de initiatiefwet Wet flexibel werken. Dit zijn de wijzigingen.

De initiatiefwet moet flexibel werken bevorderen doordat medewerkers meer mogelijkheden krijgen om buiten kantoormuren te werken en zelf hun uren in te delen. De Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) wordt hierin omgevormd tot de Wet flexibel werken (Wfw).
Het debat over de initiatiefwet flexibel werken vond vorige week plaats. De wijzigingen betreffen het omvormen van de Wet aanpassing arbeidsduur (>PW De Gids Vakbase) tot een Wet flexibel werken (Wfw). Dinsdag zal de senaat stemmen over deze aanpassing en de verwachting is dat de wet doorgang vindt. Wat zijn precies de wijzigingen?

http://pwdegids.nl/artikel/nieuwe-wet-flexibel-werken-dit-wijzigt-er/