Payroll Professionals heeft goed werkgeverschap hoog in het vaandel. Dat betekent dat we ons niet alleen bekommeren om onze medewerkers op het moment dat ze ‘gewoon’ inzetbaar zijn. Ook payroll medewerkers kunnen immers ziek worden; goed werkgeverschap betekent dat je je ook dan om de medewerker bekommert. Toch zijn we ook verbonden aan wetten en regelgevingen. Wat gebeurt er eigenlijk precies als een payroll medewerker zich ziek meldt? Shanna is verantwoordelijk voor alles rondom ziekmeldingen van payroll medewerkers en vertelt ons hoe het precies in zijn werk gaat.

Type contract

Op het moment dat een payroll medewerker ziek is, dan moet hij of zij zich melden bij de juridisch werkgever; Payroll Professionals in dit geval dus. Shanna vertelt: “Als een van onze medewerkers zich ziek meldt, dan kijk ik altijd eerst naar het type contract van de medewerker. Bijna al onze medewerkers hebben een fase 1 / 2 contract. Meldt een medewerker met zo’n contract zich bijvoorbeeld op woensdagochtend ziek, dan betaalt Payroll Professionals de rest van de week (woensdag t/m vrijdag) 90% van het oorspronkelijke loon uit aan de medewerker.”

Op het moment dat de medewerker de maandag erop weer beter is, is er niets aan de hand. Is de medewerker de week na de ziekmelding nog niet beter, dan wordt de verzuimverzekeraar ingeschakeld. Voor mensen die een zogeheten ‘Fase 3 contract’ hebben (een contract voor bepaalde tijd) geldt ook dat Payroll Professionals 90% van het wettelijke loon doorbetaald voor de duur van het contract en dat het dossier van de zieke medewerker na de contractperiode wordt overgedragen aan de verzuimverzekeraar.

Het prettige aan een payroll constructie voor de inlener (het bedrijf waarvoor de medewerker werkzaamheden verricht) is dat dit bedrijf geen verantwoordelijkheid draagt voor de zieke medewerker. Shanna legt uit: “Omdat Payroll Professionals juridisch werkgever is, zijn wij verantwoordelijk voor de doorbetaling, totdat het contract afloopt. De inlener is als klant van Payroll Professionals gevrijwaard van betalingen, maar ook van administratieve handelingen zoals het ziekmelden van de medewerker bij allerlei instanties. Dat doen wij voor de medewerker.”

Verzuimverzekeraar

Als een medewerker langer dan de contractperiode ziek is, dan wordt ook het dossier overgedragen aan de verzuimverzekeraar. “Bij de verzuimverzekeraar gelden andere, wettelijke regels. Het gevolg daarvan voor de medewerker is dat het uitbetaalde loon lager wordt.”, vertelt Shanna. “Dit is dan nog 70% van de dagloonberekening. Dat percentage wordt niet berekend over het dagloon dat de payroll medewerker daadwerkelijk verdient, maar over de wettelijke dagloonberekening van het UWV. Zij bepalen de hoogte op basis van afspraken die wettelijk zijn gemaakt. Het vervelende is dat het UWV er ongeveer zes weken over doet om zo’n dagloonberekening te doen. Dat is voor de zieke payroll medewerker heel vervelend, maar helaas kunnen wij van Payroll Professionals daar niets aan doen: ook wij zijn afhankelijk van het UWV.”

Regelmatig contact

Ook al kan je behoorlijk gevloerd zijn door een flinke griep; meestal ben je er na een week wel weer bovenop. Anders wordt het wanneer een medewerker langdurig ziek is. De eerste zes weken van het ziekteverzuim, neemt Payroll Professionals iedere week contact op met de medewerker. “Naast dat we willen weten hoe het met hem of haar gaat, willen we natuurlijk ook weten of wij nog iets kunnen betekenen voor onze medewerker”, aldus Shanna. “Zo kunnen we hulp bieden bij de uitleg van het ziekteverzuimproces, maar soms vinden mensen het ook gewoon fijn om hun verhaal kwijt te kunnen.”

Na zes weken ziekte moet de medewerker langskomen bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts krijgt de gegevens van zowel Payroll Professionals als van de behandelend arts en onderzoekt of de medewerker het oude werk weer kan oppakken en / of wat de medewerker nog wél voor werkzaamheden kan verrichten. Nadat een medewerker bij de bedrijfsarts is geweest, neemt de verzuimverzekeraar het contact met de zieke medewerker over. Shanna: “Natuurlijk houden wij nog steeds contact met de medewerker, want ook dan willen wij graag weten hoe alles verloopt. Maar dat is minder dan in het begin van de ziekteperiode”.

Wat moet de medewerker doen?

Het zorgt voor een behoorlijk administratief proces, zo’n zieke medewerker. Maar wat wordt er eigenlijk verwacht van de medewerker zelf? Shanna vertelt: “Sowieso is het belangrijk dat de medewerker binnen kantooruren bereikbaar is. Ook is het verplicht om mee te werken aan consulten van de bedrijfsarts.” De verplichtingen van de medewerker zijn ook afhankelijk van de duur van de ziekte. Is een medewerker langer dan een jaar ziek, dan moet hij na het eerste jaar naar het UWV. Het UWV toetst of de medewerker nog steeds volledig ziek is, of dat hij wellicht ander werk kan verrichten. De medewerker heeft in het tweede ziektejaar sollicitatieplicht voor andere functies. Shanna: “Kon de medewerker in het eerste jaar nog ander werk weigeren als hij minder zou gaan verdienen dan bij zijn eigenlijke werk, dan is dat in het tweede jaar helaas anders.”

En de inlener?

Zoals gezegd draagt de inlener geen verantwoordelijkheid voor de medewerker. Shanna: “Behalve wanneer de medewerker op de werkvloer arbeidsongeschikt is geraakt, dan is de inlener daarvoor verantwoordelijk en gelden andere regels en processen”.

Ook mag de inlener bij ziekte vanaf dag één een andere medewerker zoeken voor het werk. Een zieke medewerker kan immers een probleem vormen voor de bezetting. Is de medewerker weer beter en kan hij in principe weer terugkeren, dan hoeft de inlener hem of haar niet perse werk aan te bieden. “In zo’n geval is de medewerker vrij om een andere baan te zoeken. Lukt dat niet, dan komt hij in de WW terecht. Payroll Professionals vindt het belangrijk om haar mensen zo goed mogelijk te begeleiden op de weg terug naar het arbeidsproces. Daarom zoeken we samen met de verzuimverzekeraar en de medewerker zelf naar ander passend werk.”

Heb je vragen over het ziekteverzuim bij payroll medewerkers? Shanna kan je er alles over vertellen. Neem bij vragen dan ook gerust contact met haar op via 050 – 528 18 16.