Payroll Professionals is als payroll-organisatie aangesloten bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, kortweg StiPP. De pensioenregeling van StiPP is verplicht voor iedereen die werkt in de branche voor personeelsdiensten, voor jou dus! Binnen de pensioenregeling van StiPP krijg je als werknemer te maken met twee verschillende soorten pensioenregelingen: de Basis- en de Plusregeling. In dit blog leggen we het verschil uit tussen die twee.

De Basisregeling

Als medewerker van Payroll Professionals begin je met de opbouw van je pensioen (in de Basisregeling) als je 21 jaar of ouder bent en tenminste 26 weken bij dezelfde werkgever hebt gewerkt. Het is niet erg als die 26 weken niet aaneengesloten zijn. In de Basisregeling betaalt je werkgever – in jouw geval dus Payroll Professionals – de premie voor je pensioen. Deze premie bedraagt 2,6% van het brutoloon.

De Plusregeling

Heb je 52 weken gewerkt bij dezelfde werkgever, dan ga je over naar de Plusregeling van StiPP. De premie bedraagt dan geen 2,6% van je brutoloon meer, maar 12% van de pensioengrondslag. Bij de Plusregeling betaal jij een derde (4%) van de premie zelf. Het andere gedeelte (8%) wordt door Payroll Professionals betaald. De opbouw van je pensioenkapitaal (het bedrag dat voor jou opzij wordt gezet) wordt, zoals hierboven benoemd, berekend over de pensioengrondslag.

Wat is de pensioengrondslag?

De pensioengrondslag is het pensioengevende loon min de franchise. Dat klinkt ingewikkeld, maar de franchise is eigenlijk gewoon dat gedeelte van het salaris waarover je geen pensioen opbouwt (en daar betaal je dus ook geen pensioenpremie over). De franchise is vastgesteld op een bedrag per uur (op dit moment € 6,24). Een rekensommetje: verdien je € 15,00 bruto per uur, dan wordt er een pensioenpremie berekend over een bedrag van (€ 15,00 – € 6,24 =) € 8,76. Dat betekent dat je (12,3% van €8,76 =) € 1,08 premie betaalt per gewerkt uur. Payroll Professionals betaalt daarvan 8%, dus € 0,72 per gewerkt uur. Jij betaalt 4%, dus € 0,36 pensioenpremie per gewerkt uur.

Meer weten over de regelingen van StiPP?

Wil je meer weten over de Basis- of de Plusregeling of heb je andere vragen over je pensioen? Op de website van StiPP kun je alle informatie vinden over jouw pensioenregeling. Je kunt ook altijd even bellen naar de medewerkers van StiPP of je vraag stellen aan je vertrouwde team van Payroll Professionals.