Als eigenaar van Payroll Professionals zie ik de laatste jaren een verschuiving in de arbeidsmarkt van vast naar flex. Het aantal zzp’ers, payrollers en uitzendkrachten op de arbeidsmarkt is hoger dan ooit. Het draaiende houden van een organisatie met alleen vast personeel behoort voorgoed tot het verleden, zo lijkt het. Toch beweegt de rest van de markt maar moeizaam mee met deze ontwikkelingen, om over de politiek nog maar te zwijgen. Zo is het verkrijgen van een hypotheek zonder vast contract nog altijd een gedoe. Belachelijk, als je het mij vraagt. Ik ben dan ook van mening dat organisaties als het StiPP (pensioenfonds voor de flexmarkt) hun verantwoordelijkheid moeten nemen en – in navolging van het pensioenfonds voor de zorg – moeten investeren in hypotheken voor flexwerkers.

Flexibele schil

Het is een duidelijk merkbare trend; organisaties investeren steeds vaker en steeds meer in de flexibele schil van hun organisatie. In plaats van een tijdelijk contract krijgen medewerkers een payroll contract aangeboden of worden ze flexibel ingehuurd door een uitzendbureau. Ondernemers zien in dat een flexibele schil noodzakelijk is als je wilt ondernemen in een snel veranderende wereld waar ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgen.

Hoewel deze trends al een aantal jaren aan de gang zijn, komt de rest van de markt maar moeizaam in beweging. Dat wordt versterkt door politieke maatregelen, waarmee keer op keer op een verkeerde manier wordt getracht de verschuiving naar flexibele arbeid de kop in te drukken (Wet Werk en Zekerheid). Zzp’ers worden geplaagd met wetten als de DBA en de onder druk staande zelfstandigenaftrek. En dat terwijl de huidige economie staat te springen om flexibiliteit!

StiPP: investeer in hypotheken

Als pensioenfonds in de flexbranche kun je natuurlijk lijdzaam toekijken hoe deze ontwikkelingen zich voltrekken. Je kunt daarentegen ook, zoals het pensioenfonds in de zorgsector heeft gedaan, investeren in de mensen die actief zijn op de flexmarkt. Het vermogen aanwenden voor iets dat veel meer is dan een goed rendement alleen. Wat zou het fantastisch zijn als het StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) óók zou investeren in hypotheken. Een investering van 25% van de pensioensgelden in hypotheken voor flexwerkers zou de markt een enorme impuls geven. En dat is – naast dat je ermee laat zien dat je als pensioenfonds écht het beste voor hebt met de mensen die jouw organisatie kunnen laten bestaan – een investering in de Nederlandse economie waarmee je daadwerkelijk een verschil kunt maken en een voorloper kunt zijn.

Ja, maar…

Met een dergelijke uitspraak zijn er altijd voldoende tegenargumenten te bedenken waarom je zoiets niet zou willen. Zo kun je je afvragen of flexwerkers wel zo gemakkelijk een hypotheek moeten krijgen; die zekerheid hebben banken immers niet voor niets ingebouwd. Maar zeg nu zelf: wat geeft een vast contract in de wereld van nu nog voor zekerheid? Op het moment dat het economisch slecht gaat met een bedrijf, is een vast contract ook niets meer waard. Bovendien kun je bij de aanvraag van een hypotheek een fulltime dienstverband hebben en die na het verkrijgen ervan simpelweg terugdraaien naar minder dagen of zelfs een flexibel contract. Schijnzekerheid dus, die niets zegt over het betaalgedrag van flexwerkers.

Laten we nu met z’n allen eens gaan kijken naar de mogelijkheden, in plaats van naar de problemen. Pensioenfondsen, banken en andere (gemeentelijke) instanties verzamelen gezamenlijk zo ontzettend veel data. Die data ligt op de plank bij al deze instanties. En in plaats van op een slimme manier gebruik te maken van deze data, wordt er gekeken naar ouderwetse oplossingen in een nieuwe markt die alleen maar sneller vooruit gaat. Zet die data slimmer in en bekijk en gebruik het in het voordeel van mensen. Analyseer het en zorg ervoor dat je kunt achterhalen welke (combinaties van) gegevens een voorspeller zijn in het betalingsgedrag van mensen. Onderzoek de data om te achterhalen of en op welke manier mensen aan hun (hypothecaire) betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Aan de hand van informatie uit het verleden is het betaalgedrag in de toekomst immers gemakkelijk te voorspellen. Waarom kijken we naar ouderwetse ‘zekerheden’ als een vast contract, terwijl de enige zekerheid die je hebt als bank of hypotheekverstrekker bij jezelf op de plank ligt!

Voordeel voor StiPP

Zoals gezegd: de flexmarkt groeit als kool en die trend zal zich ook in de komende jaren verder voortzetten. Daarmee groeit ook het aantal mensen dat bij StiPP een pensioen opbouwt en dat houdt in dat het StiPP een flinke groei zal doormaken de komende jaren. Groei bij een pensioenfonds staat gelijk aan groei in kapitaal. De hoogste tijd om anders te gaan denken en te kijken hoe je dat kapitaal op een goede en verantwoorde manier kunt wegzetten. Neem je verantwoordelijkheid, StiPP: investeer in de mensen door wie je bestaansrecht hebt en – sterker nog – groot bent geworden. Wees innovatief en investeer in die mensen die iedere maand hun pensioensgelden aan je afdragen. Bovendien: hypotheken leveren best een aardig rendement op…