Wet werk en zekerheid

De nieuwe Wet werk en zekerheid is inmiddels zo’n twee maanden van kracht. Op 1 januari werden de eerste wetswijzigingen ingevoerd. De Wet werk en zekerheid wordt in twee fasen geïmplementeerd en heeft behoorlijke gevolgen voor de arbeidsrelatie die je als ondernemer met je werknemers hebt. Welke wijzigingen per 1 januari ook al weer van kracht gingen, vind je op onze speciale pagina over de Wet werk en zekerheid.

 

Op 1 juli aanstaande worden nog eens drie aanvullende wetswijzigingen op de Wet werk en zekerheid doorgevoerd. Een van die wetswijzigingen heeft betrekking op de ontslagvergoeding. Met name voor ondernemers die veel met tijdelijke krachten werken, heeft de wetswijziging met betrekking tot de ontslagvergoeding nogal wat gevolgen.

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Wat is een transitievergoeding?

De ontslagvergoeding die je als werkgever moet betalen heet per 1 juli 2015 ‘transitievergoeding’. Op het moment dat je een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, heeft deze recht op een transitievergoeding. Er zit verschil in de hoogte van de transitievergoedingen die je als werkgever moet betalen op het moment dat je een medewerker ontslaat. De transitievergoeding is namelijk afhankelijk van het aantal dienstjaren én van de leeftijd van de medewerker.

 

< 10 jaar of >10jaar

ls werkgever betaal je een transitievergoeding bij ontslag voor je medewerker vanaf twee jaren dienstverband. Is de desbetreffende medewerker minder dan 10 jaar in dienst geweest, dan betaal je een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar als transitievergoeding bij ontslag. Een snelle berekening leert dat een 35-jarige werkgever met een bruto maandsalaris van €3.500,-, recht heeft op een vergoeding van € 12.600,-, mits het dienstverband eindigt via het UWV, door de kantonrechter of middels wederzijds goedvinden.
>10 jaar in dienst

Is je medewerker tien jaar of langer in dienst? Dan betaal je als werkgever een half maandsalaris per dienstjaar aan transitievergoeding. Als we hetzelfde voorbeeld nemen van hierboven en er een dienstverband van 15 jaar van maken, dan betaal je vanaf 1 juli 2015 € 22.050,- voor het ontslag van die medewerker.

 

Transitievergoeding voor 50+

Naast het aantal jaren dienstverband, speelt leeftijd ook een rol. Vijftigplussers die minimaal 10 jaar in dienst zijn, krijgen een transitievergoeding van één maand over de jaren die zij na hun 50e hebben gewerkt. Voor alle jaren die zij voor hun 50e hebben gewerkt, geldt de reguliere berekening. Dit geldt alleen voor werkgevers die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben.

 

Het maximum bedrag van de transitievergoeding is € 75.000,-, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Er kan een betalingsregeling worden getroffen voor de transitievergoeding.

Werkgevers met tijdelijke krachten de dupe

Met name werkgevers die veel tijdelijke krachten in dienst hebben, zoals bijvoorbeeld de recreatiebranche en de bouw, krijgen te maken met een zeer hoge kostenpost door de nieuwe wetgeving. Tijdelijke krachten hebben bij een onvrijwillige beëindiging van hun contract namelijk recht op een veel hogere vergoeding dan bij de oude wetgeving.

 

Het probleem van de transitievergoeding voor deze sectoren zit voornamelijk in de onderbrekingsperiode tussen twee contracten en de terugwerkende kracht die gehanteerd wordt. Tot dusver hielden ondernemers een periode van drie maanden aan tussen twee contracten. Daardoor was volgens de huidige regels geen sprake van een vast dienstverband en hoefde er dus ook geen ontslagvergoeding betaald te worden.

 

De wet die op 1 juli 2015 van kracht zou moeten gaan, houdt een onderbreking van zes maanden aan. Dat heeft grote gevolgen voor de vergoeding die werkgevers moeten betalen voor tijdelijke werknemers die korter dan zes maanden uit dienst zijn of zijn geweest. Er is zowel in de pers, als bij de vakbonden veel ophef ontstaan over de wetswijziging. Die ophef was zo groot, dat een meerderheid in de Tweede Kamer een debat over de transitievergoeding heeft aangevraagd bij Minister Asscher. Tijdens het debat, dat vorige week plaatsvond, gaf Minister Asscher aan in overleg te gaan met de vakbonden en werkgevers. Ook gaf hij aan volgende week met een oplossing te komen voor de gedupeerde sectoren.

De oplossing: Payroll Professionals

Wil jij als werkgever niet afhankelijk zijn van de grillen en ondoordachte plannen van de politiek, dan is een payroll constructie bij Payroll Professionals dé oplossing voor jouw organisatie. Daarmee kun je flexibel personeel inzetten, zonder bang te hoeven zijn voor een transitievergoeding op het moment dat je een medewerker niet meer wilt of kunt inzetten.

 

Jouw personeel komt (wettelijk gezien) op de loonlijst bij Payroll Professionals en daarmee wordt Payroll Professionals de juridische werkgever van jouw personeel. Op die manier kun jij profiteren van maximale flexibiliteit van tijdelijke medewerkers en hoef je je niet druk te maken om politieke beslommeringen. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Wil jij in de tussentijd meer weten over de mogelijkheden van een payroll constructie bij Payroll Professionals? Neem dan contact met ons op via 050 528 18 16.

Transitievergoeding