Door Alexander Benjamins

Payroll Professionals hecht veel belang aan een goed en juist beheer van ziekteverzuim. Om die reden nemen we – samen met de verzuimverzekeraar – wekelijks alle medewerkers die ziek zijn door, om te kijken wat de status is en wat we kunnen doen om de medewerker weer aan het werk te helpen.

Geen wachtdagen

Payroll Professionals vindt het belangrijk om goed voor haar medewerkers te zorgen. Meldt een medewerker zich ziek, dan betalen wij het loon gewoon door: ook de eerste twee dagen van het ziekteverzuim. We hanteren daarmee geen zogeheten wachtdagen. Wachtdagen zijn een soort sanctie die je als werkgever mag opleggen aan een medewerker die zich ziek meldt. Het houdt in dat de werkgever de eerste twee dagen van het ziekteverzuim geen loon betaalt aan de medewerker: een middel dat bedoeld is om kort verzuim tegen te gaan.

Laag ziekteverzuim, lage premie

Payroll Professionals werkt dus niet met wachtdagen: een zieke medewerker krijgt ook de eerste en tweede dag van het ziekteverzuim loon doorbetaald. Daarnaast zijn we zeer alert en proberen we ziekte van medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. Doordat we zo zorgvuldig te werk gaan, hebben we weinig zieke medewerkers en is het ziekteverzuim van Payroll Professionals zeer laag.

Dat doen we niet voor niets! Heb je als juridisch werkgever een laag ziekteverzuim, dan kun je een voordelige premie bedingen bij verzuimverzekeraars. Die lage premie kunnen we aan onze klanten doorberekenen, waardoor Payroll Professionals ook scherpe tarieven aan haar klanten kan aanbieden.

Risicodrager

Payroll Professionals heeft zelf een verzuimverzekering afgesloten voor zieke medewerkers. Bovendien zijn we eigen risicodrager. Dat betekent dat we uitkeringen en eventuele kosten voor re-integratie zelf betalen. De meeste contracten die we afsluiten met verzekaars hebben een duur van drie jaren.

Op dit moment loopt het contract met onze huidige verzekeraar af. Dat betekent dat we opnieuw kunnen kiezen: nogmaals een contract afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij of ‘terug’ naar het UWV. Dat laatste houdt in dat we ons verzuimbeleid niet meer regelen met een verzekeringsmaatschappij, maar bij het UWV.

 

Optie 1: het UWV

UWV

De eerste optie die je als werkgever hebt, is je verzuimbeleid onderbrengen bij het UWV. Per 1 januari kunnen werkgevers na een periode van risicodragerschap terug naar het UWV, ongeacht hun ziekteverzuimcijfers.

Hier wringt voor Payroll Professionals de schoen. Op het moment dat je als werkgever hoge ziekteverzuimcijfers hebt en geen ziekteverzuimbeleid voert, dan kun je óók terug naar het UWV. Je betaalt weliswaar een terugkeerpremie, maar deze bedraagt minimaal de helft van de voor de werkgever geldende sectorale premie ZW.

Simpel gezegd betekent dit dat het UWV de organisaties met een hoog ziekteverzuim beloont!

De kosten van het werkelijke ziekteverzuim worden namelijk niet gedekt door de premie. Het gevolg van de lage terugkeerpremie is dat de maatschappij moet meebetalen aan bedrijven met een hoog ziekteverzuim.

Payroll Professionals probeert zich te profileren door een goed en gedegen beleid te voeren op het gebied van ziekteverzuim. Het financiële voordeel, dat we graag willen doorberekenen aan onze klanten, wordt hierdoor volledig door onze neus geboord.

Optie 2: de verzekeringsmaatschappij

De tweede optie is om je verzuimverzekeringen onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij. Op het moment dat je als werkgever een verzekeraar inschakelt voor je verzuimbeleid, dan gaat de laatste in eerste instantie kijken naar je verzuimcijfers. Op basis van de verzuimcijfers uit het verleden, biedt een verzekeringsmaatschappij dan een passende premie aan jou als werkgever.

Een bijkomend voordeel hiervan is dat we bij verschillende verzekeringsmaatschappijen offertes kunnen aanvragen. Op die manier kunnen we de beste verzuimverzekering kiezen tegen de scherpste prijs.

Conclusie? Omdat we een laag ziekteverzuim hebben, lijkt het verzekeren van verzuim bij een verzekeraar voor Payroll Professionals de meest passende oplossing.

Zeker zijn van een professioneel ziekteverzuimbeleid

Weet dat Payroll Professionals een goed juridisch werkgeverschap hoog in het vaandel heeft en het beste met jouw personeel voorheeft. Als werkgever zijn je medewerkers immers je kapitaal en is het zeer belangrijk dat zij zoveel mogelijk inzetbaar zijn en zo min mogelijk ziek zijn. Een fatsoenlijk verzuimbeleid draagt daar aan bij!