WhatsAppen met de baas, risicovoller dan het lijkt!

Ontslag via Whatsapp Belachelijk? Misschien. Toch oordeelde een rechter in Amsterdam onlangs dat bovenstaand bericht een geldige aanzegging is. Sinds de Wet werk en zekerheid in werking is getreden, zijn werkgevers verplicht om een maand voor het verlopen van een...