Payroll Professionals voor werknemers

Werken via Payroll Professionals betekent een correcte arbeidsovereenkomst en salarisbetaling, een uitstekende CAO en arbeidsvoorwaarden.

Werken als werknemer via Payroll Professionals betekent

  • salaris op tijd en correct
  • vakantiedagen en vakantiegeld reserveren
  • doorbetaling bij ziekte en compensatie wachtdagen
  • reserveren voor feestdagen en kort verzuim
  • collectieve verzekeringen (ziektekosten, ANW)
  • persoonlijk pensioenplan
  • telefonische ondersteuning

Payrollen voor werknemers

Payrolling is een vorm van uitzenden of detacheren waarbij de werkgever jou zelf selecteert en aanstuurt. Je komt alleen bij ons op de loonlijst. De salarisafspraken nemen wij gewoon over. Net als toeslagen voor overwerk en onregelmatigheid bijvoorbeeld. Verder gelden onze CAO-voorwaarden.

Meer over payrollen

Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Payroll Professionals biedt jou volledige zekerheid. Je kunt erop rekenen dat je op tijd salaris ontvangt en een correcte loonstrook krijgt. Bovendien maak je gebruik van collectieve sociale verzekeringen en een flexibel pensioenfonds. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn prima geregeld. En als er iets niet duidelijk is, kun je ons bellen.

Rechten opbouwen

Hoe langer je als payroller werkt, hoe meer rechten je opbouwt. Payroll Professionals werkt volgens de CAO van het NBBU (Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendorganisaties). Die gaat uit van het 4-fasensysteem en is veel flexibeler dan de tijdelijke contracten volgens het zogeheten ketensysteem.

Voor werknemer en werkgever

Een bedrijf mag je meteen een arbeidsovereenkomst aanbieden. Wij nemen jouw contract voor bepaalde tijd over. Maar ook je rechten als parttimer of als oproepkracht met een variabel aantal uren. Zelfs vakantiekrachten kunnen payrollen. En voor werkgevers is payrolling heel aantrekkelijk.

Lees wat payroll voor je werkgever betekent