Als je als organisatie gebruik maakt van payroll medewerkers, dan is het grootste voordeel dat je geen risico draagt voor de medewerker. Het ‘juridisch werkgeverschap’, zoals dat heet, ligt bij het payroll bedrijf. Dat juridisch werkgeverschap wil Payroll Professionals zo goed mogelijk doen, zowel voor de inlener – door alle zorgen omtrent personeel weg te nemen – als voor de medewerker – door een goede werkgever te zijn. Een van de dingen waar wij als juridisch werkgever in voorzien, is het verzekeringsaspect. In dit blog leggen we uit welke verzekeringen een payroll medewerker heeft en wat je eventueel zelf nog kunt regelen.

Wettelijke verzekeringen

Binnen de verzekeringen maken we onderscheid tussen wettelijke voorzieningen en de voorzieningen die een werkgever zelf regelt.

Ziektewet

Als payroll medewerker kun je natuurlijk ziek worden. Een griepje is vervelend, maar daar ben je meestal al gauw weer bovenop. Het wordt een ander verhaal als je langdurig ziek bent. De werkgever is, afhankelijk van het contract dat je hebt, verantwoordelijk voor het uitbetalen van een gedeelte van jouw loon. Dat is 70% van je oorspronkelijke loon, voor de complete duur van je contract (in het geval je een tijdelijk contract hebt). Meer over payrolling en de ziektewet, lees je in het blog: “Payroll medewerker in de ziektewet, hoe is dat geregeld?”

Werkloosheidwet (WW)

Op het moment dat je werkgever geen werk meer voor je heeft, dan kan het zijn dat je contract niet verlengd wordt. Op het moment dat je dan geen andere baan kunt vinden, kom je in de WW. De hoogte van de WW wordt door het UWV bepaald aan de hand van de hoogte van je salaris van de voorgaande 12 maanden. In de eerste twee maanden is je uitkering 75% van het verdiende loon en in de maanden erop nog 70%. Hoe lang je een uitkering krijgt is eveneens afhankelijk van je arbeidsverleden. Op dit moment is het nog zo dat je minimaal drie maanden en maximaal 38 maanden een WW-uitkering kunt krijgen. Dit wordt weliswaar steeds verder terug geschroefd door de overheid. In 2019 kun je nog maximaal 24 maanden een WW-uitkering ontvangen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Het is natuurlijk niet te hopen, maar het kan zijn dat je langdurig ziek wordt en daardoor ongeschikt raakt voor het werk dat je deed voordat je ziek werd. Na de ziektewet komt dan de WIA om de hoek kijken. De WIA is voor mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Arbeidsongeschiktheid is er in drie soorten:

  • Minder dan 35% arbeidsongeschikt. Op het moment dat je voor minder dan 35% wordt afgekeurd, kun je bij je huidige werkgever blijven werken (in dit geval dus Payroll Professionals). Wij gaan dan samen met jou op zoek naar een geschikte baan. Wellicht kun je je werkzaamheden gewoon blijven verrichten, met een aantal aanpassingen. Ook kan het zijn dat je je gewone werk niet meer kunt doen, maar zijn er wel andere dingen die je nog kunt. In dat geval zorgen we ervoor dat je dat werk kunt gaan doen (en ondersteunen we je bijvoorbeeld met behulp van scholing).
  • Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt óf minstens 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. In dit geval kom je in aanmerking voor een WGA-uitkering, de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (zie hieronder).
  • Minstens 80% én duurzaam arbeidsongeschikt. Duurzaam betekent in dit geval dat er geen of slechts een geringe kans op herstel is. Je krijgt in dan een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De hoogte daarvan is 75% van het laatstverdiende loon (rekening houdend met maximum dagloon).

Of een medewerker arbeidsongeschikt is en voor hoeveel procent, wordt bepaald door het UWV. Op het moment dat je twee jaar ziek bent geweest, vindt er een keuring plaats. Het UWV beslist dan je mate van arbeidsongeschiktheid en koppelt daar, in het geval van een volledige arbeidsongeschiktheid, een WIA-uitkering aan.

Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Op het moment dat je meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt bent, kom je in aanmerking voor een WGA-uitkering. Die komt in twee varianten:

  • De loongerelateerde uitkering is een uitkering voor arbeidsongeschikten die, voorafgaand aan de dag dat ze ziek werden, ten minste 26 weken in de afgelopen 36 weken heeft gewerkt. De hoogte en duur van deze uitkeringen zijn hetzelfde als bij de WW.
  • De loonaanvullingsuitkering is voor arbeidsongeschikten die bij de aanvraag van een WGA-uitkering niet voldoen aan de bovenstaande eis of die de maximale termijn van de loongerelateerde uitkering hebben doorlopen en nog steeds ziek zijn. Iemand die aan de eisen voldoet (afhankelijk van geboortejaar, voor of na 1955), krijgt tot zijn 65e of 67e een uitkering. De hoogte van deze uitkering bedraagt 70% van het WIA-maandloon min 70% van het bedrag de werknemer volgens de arbeidsdeskundige kan verdienen.

 

Overige verzekeringen

Naast de wettelijke voorzieningen, zijn er ook verzekeringen die Payroll Professionals als juridisch werkgever regelt.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Een van die verzekeringen is een aansprakelijkheidsverzekering. Dit is de verzekering voor schades waar je niets aan kunt doen, maar waardoor schade ontstaat bij de inlener of bij iemand anders. Denk aan koffie over een laptop gooien of een vaas omver stoten. Payroll Professionals is verzekerd voor dit soort zaken, waardoor ze gedekt zijn voor de payroll medewerker.

Pensioen

De belangrijkste verzekering voor later: het pensioen. Als medewerker van Payroll Professionals ben je verzekerd van een spaarpotje voor later, doordat Payroll Professionals is aangesloten bij StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ) . Zowel de medewerker als de werkgever draagt iedere maand een bepaald bedrag af voor de opbouw van het pensioen van de medewerker. Wil je weten hoe het precies is geregeld? Dat lees je in het blog “Pensioenopbouw bij Payroll Professionals, zo gaat dat!”

Welke verzekeringen moet de inlener zelf nog regelen?

Hoewel Payroll Professionals zoveel mogelijk uit handen neemt van de inlener, zijn er een aantal verzekeringen die wij niet kunnen regelen en die de inlener zelf moet verzorgen.

Bedrijfsschadeverzekering

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Op het moment dat een payroll medewerker een fout maakt die gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de klant, dan kunt u zich daarvoor verzekeren middels een bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering dekt ook zaken als brand en inbraak af. Ontstaat er brand en heb je een bedrijfsschadeverzekering, dan ben je verzekerd voor de doorbetaling van het personeel.

Autoverzekering (WEGAM/WEGAS)

Op het moment dat een payroll medewerker in de bedrijfsauto rijdt en er ontstaat schade, dan valt dit niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. Als inlener moet je daarom een WEGAS/WEGAM-verzekering afsluiten voor dit soort ongevallen. Payroll Professionals kan dit niet verzekeren, omdat het om de auto van het bedrijf gaat.

Vragen?

Heb je vragen over verzekeringen of over payroll in het algemeen? Het team van Payroll Professionals adviseert je graag! Neem contact op via 050 528 18 16 of stuur een mailtje naar info@payroll-professionals.nl.