Curator ontdekt payrolling

Curator ontdekt payrolling Sinds kort wordt door curatoren payrolling met succes ingezet bij faillissementen in de fase naar een eventuele doorstart van een onderneming. Zo werd recentelijk payrolling door curatoren ingezet bij vier verschillende doorstarts waaronder...

Premiekorting jongeren vanaf 24 uur per week

Als uw onderneming een uitkeringsgerechtigde jongere aanneemt, mag u premiekorting toepassen als u hem een contract biedt voor minimaal 24 uur per week gedurende minimaal zes maanden. Deze ureneis lag op 32 uur per week, maar is per 1 juli 2015 verlaagd....

Afschaffing VAR grote gevolgen voor intermediair van ZZP

Het afschaffen van de VAR lijkt grote gevolgen te gaan krijgen voor de intermediair die diensten verleent aan zzp’ers en opdrachtgevers. Belangrijk daarbij is dat er twee vormen van dienstverlening onderscheiden kunnen worden. http://bit.ly/1CIFftZ

Bezorgdheid en twijfel in Kamer over wet Werk en Zekerheid

          In de Tweede Kamer neemt het vertrouwen af in de wet Werk en Zekerheid, die op 1 juli ingaat en bedoeld is om flexwerkers beter te beschermen. Bij de Kamerleden, die de wet eerder nog massaal steunden, is bezorgdheid en twijfel ontstaan na meldingen van...

Tussentijdse wijzigingen NBBU-cao

Op de algemene ledenvergadering is unaniem ingestemd met een aantal tussentijdse wijzigingen op de NBBU-cao voor uitzendkrachten per 1 juli. http://bit.ly/1MVDWxz